Avansert søk


Terminliste

Terminliste  2018:

20.feb - 20.mars: Vinter 18, 5 kvelder - 4 tellende og minst 3 med samme makker.

Onsdag 28.mars: Påskebridge

3. - 24.april: Vår 1, 4 kvelder - 3 tellende med valgfri makker.

8.mai - 5.juni: Vår 2, 5 kvelder - 4 tellende, valgfri makker, singel 5.juni.

28.aug - 25.sep: Høst 1, 5 kvelder, IMP-across, 4 tellende, valgfri makker

2.-30.okt: Klubbmesterskapeet 2018, 5 kvelder, 4 tellende og minst 3 med samme makker

6.-27.nov: Høst 2, 4 kvelder alle tellende,  valgfri makker.

4.des: MP-treff

11.-18.des: Julesingel

18.des: Juleavslutning,premieutdeling og julemat

Lørdag 22.des: Førjulsbridge, start kl 16.00

 

 

Resultat KM-mix

Mesterskapet ble arrangert av Kløveress den 18.3. Det deltok 12 par som spilte 44 spill. På de tre første plassene var det stort innslag av våre medlemmer: 

Pl Navn Klubb Pts
1 Tina Ovenstad - Kenneth Syversen Nøtterøy-Asker 34
1 Kristin Vigander - Helge Reisvang Blommenholm 34
3 Vibeke Hellner - Roger Olafsen Galleberg-Asker 26

Fullstendig liste her>>>

Forøvrig minnes det om at KM-par går av stabelen lørdag i Folkets Hus Drammen. 

Lagspilling

Spillekveldene 17. april, 24. april og 8. mai er det i terminlisten satt opp den årlige interne lagturneringen. Lagene vil bli trukket på saamme måte som tidligere, dvs. et par fra øverste og et par fra nederste halvdel av resultatlisten etter klubbmesterskapet. dersom påmeldingen blir for liten til 3 kvelder blir den siste kvelden erstattet med sommerbridgestart.Ppå grunn av at lagturneringer er mer arbeids- og tidkrevende å sette opp kreves det forhåndspåmelding. Påmeldingsfristen settes til mandag 16. april. Påmelding kan skje på liste som legges ut i spillelokalet de to siste kveldene av klubbmesterskapet, eller e-post: olav.vee@online.no/SMS eller ringe til 97148187

Salg av pølser på spillekveldene.

Pølsesalget på spillekveldene avsluttes i denne omgang siste spillekveld i klubbmesterskapet. Pølsesalget starter på nytt med nye ansvarlige etter at sommerbridgen er avsluttet, dvs. fra starten av høstsesongen.

Påminning: Innkalling til kretsting 22. april, og påmelding KM-lag!

Kretsting 2018 holdes ved Mistra hotell i Rendalen 22. april, etter at KM-lag er ferdigspilt samme dag. Innkalling til kretsting 2018 finner du her:  Kretsting i Østerdal bridgekrets 22. april 2018

Møt opp i kretstinget etter KM-lagspillingen 

Påmelding til KM-lag gjør du her:  KM-lag Østerdal 22.04.18  Kretsstyret håper på mange lag i dette kretsmesterskapet

Velkommen!

 

Påminning: Årsmøte 9. april

Rendalen bridgeklubb holder årsmøte mandag 9. april kl. 17.45 ved Mistra hotell. Saksliste:  Valg av møteleder og sekretær, årsmelding, regnskap, valg og eventuelt.

Eventuell frasigelse av verv sendes formann i valgkomitéen Bernt Roar Lunde. Forslag til saker som ønskes tatt opp i årsmøtet sendes formann/leder Ola Kværnæs.

Formann/leder ønsker vel møtt til årsmøte! 

 

 

Etter årsmøtet blir det selvsagt bridgespilling kl. 18.30.  Velkommen til alle for en trivelig spillekveld

HUSK: Simultanturneringer både 16. april og 23. april

Rendalen bridgeklubb (RBK) har meldt seg på i simultanturneringene alle mandager resten av vårsesongen; 16. april og 23. april, ..før sommerbridge setter sånn skikkelig inn.  Alle klubbens flotte medlemmer oppfordres til å møte opp, og vi ønsker også spilleglade fra alle andre kanter velkommen!  Ved simultanturneringer spiller du mot alle klubber i Norge som har meldt seg på for simultanturnering, og bridgeforbundet (NBF) lager ei resultatliste for hele landet.  På denne måten kan du med makker konkurrere mot mange flere enn de du gjør ved en vanlig klubbkveld.  Dette krydrer spillekvelden! De beste får de vanlige klubbpoengene fra RBK, men også simultanpoeng fra NBF (landsbasis).  Øvrige påmeldte klubber til simultanturneringer kan du se her.  Rendalen bridgeklubb har spillekvelder hver mandag kl. 18.30 ved Mistra hotell